Home Urządzenie flotacyjne
Urządzenie flotacyjno-flokulacyjne

Urządzenie to służy do oddzielenia wytworzonych kłaczków zanieczyszczeń wytrąconych ze ścieków. Oczyszczanie w tym urządzeniu odbywa się w procesie flotacji ciśnieniowej. Flotator w górnej części wyposażony jest w zgarniacz pługowy osadu wyflotowanego. Zgarniacz napędzany jest silnikiem elektrycznym umieszczonym na górze flotatora. Na dwóch łańcuchach poruszających się z obu stron flotatora zainstalowane są dwa zgarniacze osadu, jeden lity, a drugi w kształcie grzebienia. Zgarniacz w kształcie grzebienia ma za zadanie wyciskanie wody z kożucha tłuszczowego, zaś zgarniacz lity zgarnia osad w kierunku leja zsypowego osadu. Integralną częścią flotatora jest pompa recyrkulatu o wydajności 10-15 m3/h. Pompa ta, stanowiąca wyposażenie urządzenia flotacyjnego pobiera część ścieków oczyszczonych z przestrzeni klarowania urządzenia i miesza je w warunkach podwyższonego ciśnienia z doprowadzonym do niej sprężonym powietrzem (saturator). W warunkach wysokiego ciśnienia (4-6 Atm), wytworzonego przez pompę, następuje rozpuszczenie powietrza w ściekach recyrkulowanych aż do stanu nasycenia. Nasycony powietrzem recyrkulat wprowadzany jest następnie do przestrzeni roboczej urządzenia flotacyjnego. W tym przypadku będzie wykorzystana istniejąca w zakładzie instalacja saturacji. Wprowadzenie recyrkulatu może odbywać się albo łącznie ze strumieniem ścieków surowych, lub czterema wlotami bezpośrednio do komory flotatora. Na skutek rozprężania recyrkulatu w przestrzeni roboczej urządzenia, następuje wydzielenie z recyrkulatu drobnych pęcherzyków powietrza (o średnicy ok. 50 mikrometrów). Pęcherzyki te przyklejają się następnie do kłaczków zanieczyszczeń zawartych w ściekach i wynoszą je na powierzchnię urządzenia. Wyflotowany osad w postaci kożucha zbiera się na powierzchni urządzenia flotacyjnego i zgarniany jest do leja odprowadzającego osad ściekowy górny. Ciężkie cząstki zanieczyszczeń nie poddające się sile wyporu opadają na dno urządzenia flotacyjnego i gromadzą się w leju osadowym urządzenia. Osad denny odprowadzany jest okresowo. W celu polepszenia sedymentacji osadu dennego w przestrzeni flotatora zainstalowano pakiet laminarny ze skośnie i warstwowo ułożonych płyt z tworzywa sztucznego. Prześwit pomiędzy kolejnymi płytami wynosi 5 cm. Flotator wyposażony jest w zawory spustowe osadu ciężkiego (ręczne) oraz sterowanie.
Elementy wyposażenia takie jak podesty, kierunek biegu schodów, umieszczenie zbiornika z króćcem odpływowym zależy od wymogów konstrukcyjnych.

 

powietrze

1245855_29190847a.jpg

ziemia

1241451_84722994a.jpg

woda

1245980_34748143a.jpg

życie

259836_7495a.jpg