Home Oczyszczanie ścieków

 

menu_oczyszczanie
Oczyszczalnie biologiczne

BIOLOGICZNE WYSOKOWYDAJNE KONTENEROWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYP MBBR

System wysokowydajnych oczyszczalni oparty jest na technologiach złoża zawieszonego (bio-film) i osadnika laminarnego, w związku z czym jest on unikalny z powodu swojej kompaktowości i wydajności w odniesieniu do efektywności objętościowej. 

Te technologie są połączone i prefabrykowane; standaryzowany sytem zbiorników jest posadowiony na płozach, maja one różną długość i są odpowiednie do transportu drogą wodną i lądową Całkowity wymiar oczyszczalni jest oparty na typoszeregu kontenerów ISO do transportu.

  

 

DEVISE S.A. oferuje wiele standardowych modeli w zakresie wydajności od 60 do 400 m3 na dobę, które są podzielone na dwie kategorie i dwa formaty:
SERIA 3 wprowadza bioreaktory wysokowydajne dla efektywnego usuwania BZT5
(85-95 %), obejmujące małe kompaktowe oczyszczalnie pakietowe.
SERIA 5 łączy całkowity process nitryfikacji/denitryfikacji oraz opcjonalnie usuwanie fosforu przy wysokich wartościach redukcji (90-97 %), wszystko w kontenerowych pakietowych oczyszczalniach.
Zarówno SERIA 3, jak i SERIA 5 są konstruowane w FORMACIE BIOMAX, zarówno dla lokalizacji wewnątrz, jak i na zewnątrz zapewniające wysoką efektywność oczyszczania.
SERIE 3 I 5 mogą również być konstruowane w FORMACIE BIOBOX, który jest tworzony tak, aby pasować do standardowych kontenrów ISO, w celu umożliwienia łatwego i bezpiecznego transportu drogą morską. Oczyszczalnie mogą być również dostarczane z dodatkowym zabezpieczeniem orurowania przeciwko mrozom, ogrzewanym pomieszczeniem maszynowym, izolowanymi zbiornikami, blokowanymi drzwiami i zamykanymi z góry bioreaktorami.
Uwaga: Jeśli oczyszczalnie są umieszczone w pomieszczeniu, zaleca się wentylację odciagową.

 

 


 

 

powietrze

1134308_29455701.jpg

ziemia

1251571_24239887a.jpg

woda

1245980_34748143a.jpg

życie

1253876_75706752a.jpg