Home Dezodoryzacja

 

menu_dezodoryzacja

Dezodoryzacja


Występowanie uciążliwości odorowej występującej wokół obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, czy zakładów przeróbki i składowania odpadów spotyka się z bardzo negatywnym stosunkiem okolicznych mieszkańców. Jednocześnie obniża to prestiż firm emitujących odory. 

Emisję zanieczyszczeń gazowych, w tym odorów, można podzielić na: emisję zorganizowaną gazy ujęte są w sposób zorganizowany i odprowadzane na zewnątrz poprzez emitory kominowe lub wyrzutnie dachowe i emisję niezorganizowaną - są to emitory powierzchniowe nie dające się ująć w systemy wentylacyjne. Do eliminacji już powstałych odorów stosuje się systemy nebulizujące roztwory specjalnych preparatów antyodorowych. Roztwór tych preparatów tłoczony jest pod wysokim ciśnieniem - 70 Atm. przez zestaw dysz zmgławiających tworzących mgłę mikronowych cząsteczek, w których na zasadzie sorpcji i konglomeracji z małych cząsteczek związków odorowych tworzone są wielkie cząstki niewyczuwalne przez nos. Metoda ta usuwa odory, a nie maskuje je.


Dysze zmgławiające można instalować wokół powierzchniowych źródeł odorów, np. wokół kompostowni, jak i na kominach i wyrzutniach dachowych.
Do emisji mgły stosować też można specjalne mobilne atomizery.

 

barieraB
Bariera
dysza_na_kominieB
Dysza na kominie
atomizer1B
Atomizer
atomizer2B
Atomizer
atomizer4B
Atomizer
atomizer3B
Atomizer

 

 

 

powietrze

1241788_59914717a.jpg

ziemia

1241451_84722994a.jpg

woda

1245980_34748143a.jpg

życie

1231577_77402671a.jpg