Home

menu_oczyszczanie
Oczyszczanie ścieków

Działania prowadzone  w tym zakresie oparte są na stosowaniu biotechnologii. Metody te są przyjazne środowisku, gdyż prowadzą do pełnego rozkładu związków organicznych bez konieczności dodawania reagentów chemicznych.

 

W tej tematyce firma prowadzi działalność doradczo ? konsultingową: opracowujemy programy modernizacji  oczyszczalni biologicznych oraz usprawniamy i optymalizujemy procesy biologiczne poprzez dodatek wyspecjalizowanych kultur bakteryjnych. Preparaty biologiczne można stosować w następujących przypadkach :


1.Wspomagania rozruchu oczyszczalni biologicznych;
2.Powtórne zaszczepienie (odbudowa osadu czynnego);
3.Wspomaganie pracy osadu czynnego w przypadku przeciążenia oczyszczalni;
4.Zbyt mały wiek osadu;
5.Niekorzystny stosunek węgla do azotu (przeciążenie amoniakiem);
6.Poprawa przemian azotowych;
7.Pęcznienie osadu;
8.Adaptacja osadu czynnego do ścieków chemicznych , petrochemicznych, z papierni itp.;
9.Wspomaganie fermentacji beztlenowej;
- rozruch fermentacji
- powtórne zaszczepienie
- zbyt krótki czas zatrzymania
- słaba jakość odpływu
- odory
- niedostateczna produkcja metanu
10.Oczyszczanie stawów i oczek wodnych;
- słaba jakość wody
- zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego
- brak fauny wodnej
- przyrost glonów
- odory z rozkładającej się materii organicznej
- wzrost mętności
11.Hydroliza i rozkład tłuszczu;
- usuwanie złogów tłuszczowych z pompowni ścieków i kanalizacji
- zmniejszenie częstotliwości opróżniania łapaczy tłuszczu
- eliminacja odorów
- poprawa pracy osadu czynnego w przypadku dopływu zbyt dużych  stężeń substancji ekstrahujących się eterem naftowym
12.Mineralizacja gnojowicy i ograniczenie odorów;


 

 

powietrze

1245855_29190847a.jpg

ziemia

1255722_cabot_forest_traila.jpg

woda

1245980_34748143a.jpg

życie

259836_7495a.jpg