Home Biofiltry studzienkowe
Biofiltry do studzienek kanalizacyjnych

Biofiltry służą do usuwania odorów wydobywających się z sieci kanalizacyjnej. Instalacja biofiltra pod włazem studzienki kanalizacyjnej umożliwia oczyszczanie się gazów na drodze biologicznej. Zanieczyszczone powietrze na zasadzie ?ciągu kominowego? przechodzi przez wypełnienie biofiltra, a odory w nim zawarte zostają usunięte. Wypełnienie biofiltra jest tak dobrane,  by z jednej strony zapewnić jak największe rozwinięcie powierzchni zasiedlonej przez mikroorganizmy, a z drugiej zapewnić minimalne opory ruchu przepływającego powietrza (< 100 Pa). W zależności od wilgotności i rodzaju oczyszczanych gazów stosuje się różne wypełnienia organiczne torfowe i korzeniowe o różnej granulacji od W1 do W3. Właściwy dobór wypełnienia zapewnia jego niezawodną pracę do 3 lat. W przypadku gdy poziom siarkowodoru nie przekracza 40 ppm, biofiltry  charakteryzują się wysoką sprawnością - do ok. 95%. Materiał obudowy biofiltra- - PE daje gwarancję prawidłowej pracy urządzenia w atmosferze gazów kanalizacyjnych.
Wydajność biofiltra w zależności od głębokości studzienki kanalizacyjnej wynosi 2 do 4 m3/h.
Biofiltr ten składa się z dwóch części: adaptera z uszczelką, który dopasowuje się do różnych typów studzienek kanalizacyjnych oraz z właściwego wkładu biofiltracyjnego instalowanego w adapterze. W adapterze zainstalowany jest odpływ wód deszczowych zamykany specjalną klapką odcinającą przepływ powietrza.

 

biofiltr_studzienkowyB
Biofiltr studzienkowy
 

powietrze

1254126_90356210.jpg

ziemia

1241451_84722994a.jpg

woda

1246222_78698869a.jpg

życie

1253876_75706752a.jpg