Home

 
Envidar - wyłączny przedstawiciel firmy DEVISE Enginiering na Polskę i Kraje Byłego ZSRR

 

envidar1 Naszą filozofią jest pomoc w ograniczaniu wszelkich powstających uciążliwości dla środowiska naturalnego.
Wytwarzasz ścieki ? - jesteś zobowiązany je oczyścić.
Pośrednio produkujesz odpady? - musisz je zagospodarować.
Emitujesz do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (w tym odory)? - to też musisz pomyśleć o ich unieszkodliwianiu.
 

 

menu_biofiltry Biofiltry i filtry węglowe

Biofiltry do studzienek kanalizacyjnych
Biofiltry do odpowietrzników pompowni ścieków
Filtry węglowe


Więcej…
 

menu_oczyszczanie
Oczyszczanie ścieków

Działania prowadzone  w tym zakresie oparte są na stosowaniu biotechnologii. Metody te są przyjazne środowisku, gdyż prowadzą do pełnego rozkładu związków organicznych bez konieczności dodawania reagentów chemicznych.

 

Więcej…
 

 

menu_oczyszczanie
Oczyszczalnie biologiczne

BIOLOGICZNE WYSOKOWYDAJNE KONTENEROWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYP MBBR

System wysokowydajnych oczyszczalni oparty jest na technologiach złoża zawieszonego (bio-film) i osadnika laminarnego, w związku z czym jest on unikalny z powodu swojej kompaktowości i wydajności w odniesieniu do efektywności objętościowej. 

Więcej…
 

 

menu_dezodoryzacja

Dezodoryzacja


Występowanie uciążliwości odorowej występującej wokół obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, czy zakładów przeróbki i składowania odpadów spotyka się z bardzo negatywnym stosunkiem okolicznych mieszkańców. Jednocześnie obniża to prestiż firm emitujących odory. 

Więcej…
 

 

menu_zapobieganie

Zapobieganie powstawaniu odorów


Drugim sposobem zwalczania uciążliwości zapachowej jest zapobieganie lub zmniejszenie intensywności powstawania związków odorotwórczych. 

Realizowane jest to poprzez spryskiwanie powierzchni specjalnymi roztworami substancji biologicznie czynnych lub dodatek wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych do osadników wstępnych, otwartych komór fermentacyjnych, lagun osadowych, zbiorników na gnojowicę itp.

W przypadku odorów z zabrudzonej powierzchni, pojemników na odpady czy gromadzonych odpadów aktywujemy roztwór biopreparatu i otrzymanym roztworem spryskujemy emitującą odory powierzchnię.

W przypadku półpłynnych osadów ściekowym stosujemy odpowiednie preparaty ograniczające powstawanie związków odorotwórczych. Stosowane są dwa rodzaje preparatów: enzymatyczno - chemiczne stosowane w odpowiedniej proporcji na jednostkę suchej masy organicznej oraz biologiczne, w których zaszczepiamy osady wyselekcjonowanymi mikroorganizmami, ograniczającymi uciążliwość zapachową.

 

 

 

 

 

menu_przerobka

Przeróbka i zagospodarowanie osadów w tym biogaz

Envidar w tej tematyce prowadzi działalność doradczo - konsultingową, między innymi opracowujemy technologie:


Więcej…
 

 

menu_podczyszczalnie

Podczyszczalnie mechaniczno - chemiczne

Sita obrotowe
Urządzenia flotacyjno-flokulacyjne
Podczyszczalnie kontenerowe

 


Więcej…
 

powietrze

1245855_29190847a.jpg

ziemia

1251571_24239887a.jpg

woda

1235779_40191361a.jpg

życie

1253876_75706752a.jpg